Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

"Chất lượng là trên hết, niềm tin của Khách hàng là mục tiêu luôn hướng đến"

 

  • ​CNV Công ty TNHH Fujita Việt Nam quyết tâm phát huy thế mạnh vốn có trong sản xuất nhằm làm ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đem đến sự hài lòng của cho khách hàng khi sử dụng.
  • Không ngừng thực hiện các hành động cải tiến nhà máy, cải tiến chất lượng.
  • Duy trì việc đào tạo liên quan đến đảm bảo chất lượng, nâng cao kỹ năng cho CNV.
  • Không thỏa mãn với thực trạng, luôn cải tiến để sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao nhất.

Hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2015

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi luôn coi trọng hoạt động bảo vệ môi trường và không ngừng cải tiến FUJITA cam kết thực hiện

 


  • Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên (điện, nước, gas, xăng, dầu, ...).
  • Quản lý mọi khía cạnh môi trường hiện có để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.
  • Tuân thủ yêu cầu của pháp luật, các hạng mục yêu cầu của khách hàng và yêu cầu khác liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, nỗ lực phòng chống ô nhiễm môi trường.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý môi trường.
  • Chính sách môi trường được phổ biến cho toàn bộ CNV và nhà thầu nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, thấu hiểu và hợp tác.