Quá trình mài là gì ?

 

Mài là phương pháp gia công sử dụng đá mài lấy đi 1 lớp rất mỏng trên bề mặt chi tiết kim loại làm nhẵn mịn bề mặt.

Phương pháp này sử dụng cho cả gia công sản phẩm Tay biên và Trục khuỷu

 

Máy móc được sử dụng trong Fujita Việt Nam

 
Tên máy tiếng Việt Số lượng máy
Máy mài  4 pcs
Máy mài 2 mặt 2 pcs
Máy mài lỗ  8 pcs
Máy mài honing 4 pcs 
Máy mài 2 mặt

Máy mài 2 mặt

Máy mài lỗ

Máy mài lỗ

Máy mài Honing

Máy mài Honing