Công ty Fujita Indonesia công bố trang web

Công ty Fujita Indonesia là một trong 5 công ty nằm trong tập đoàn Fujita của chúng tôi mới thiết lập trang website.

Xin mời check theo đường dẫn dưới đây.

    ↓

https://www.fujita.co.id/jp/

Với mục đích nâng cao sự tin tưởng, hài lòng từ khách hàng và mong muốn tìm thêm các khách hàng mới. Đồng thời chúng tôi lên kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa chiến lược kinh doanh trong tập đoàn Fujita.