Gia công là gì?

 

Gia công là phương pháp sử dụng các loại dao cụ để lấy đi một phần kim loại của phôi tạo ra chi tiết có hình dạng, kích thước theo yêu cầu.

Công ty chúng tôi chủ yếu sử dụng 2 phương pháp gia công là Tiện và gia công tạo lỗ.

  • Tiện là phương pháp gia công phôi quay tròn, chống tâm vào dụng cụ cắt tạo thành chuyển động cắt. Phương pháp này chủ yếu áp dụng gia công Trục khuỷu.
  • Gia công đột lỗ là phương pháp sử dụng mũi khoan để tạo lỗ trên bề mặt phôi. Phương pháp này chủ yếu áp dụng gia công Tay biên.

Máy móc được sử dụng trong Fujita Việt Nam

 

Tên máy Số lượng máy
Máy tiện N/C  20pcs
Máy lăn ren 2pcs
Máy gia công trung tâm 3pcs 
Máy tiện 2pcs
Máy gia công chuyên dụng 33pcs
Máy tiện N/C

Máy tiện N/C

Máy tiện N/C
Máy tiện ren (6t)

Máy tiện ren (6t)

Gia công trung tâm

Gia công trung tâm

Máy tiện rãnh then

Máy tiện rãnh then

Máy gia công chuyên dụng

Máy gia công chuyên dụng